Reovee puhastamine

Reoveepuhastusjaam (RPJ) asub pealinna loodeosas Paljassaare poolsaarel. Siia suunatakse kogu Tallinna linna ja lähiümbruse reoveed. Reoveepuhastusjaam teenindab rohkem kui 400 000 inimest ning võtab vastu ka ühisvoolse kanalisatsiooni sadeveed.

Reovee puhastamiseks kasutatakse mehhaanilist, keemilist ja bioloogilist puhastust. Põhjaliku puhastuse läbinud heitvesi pumbatakse süvavee väljalasu kaudu ca 2,8 km kaugusele Tallinna lahte.

Puhastusprotsessist eraldatav reoveesete kääritatakse metaantankides ja tahendatakse tsentripressidega. Tahendatud sete segatakse turbaga ja saadakse taaskasutatav produkt settesegu, mida kasutakse peamiselt haljastuses.

Reoveesette kääritusprotsessis saadakse biogaasi, mida kasutatakse metaantankide ja puhastusjaama hoonete kütmiseks.

Klientidelt kogutava reovee vastavust, sadevee väljalaskude olukorda ning lubamatute saasteainete puudumist kontrollivad heitvee inspektorid.

reveepuhastuse_skeem